Az amerikai country zene története. Az Appalache-hegység melódiái. 1. rész.

Written by on 2022.01.09.

Barcs Endre “Az amerikai country zene története.” c. regénye folytatásokban közölve.

Az amerikai country zene története. Az Appalache-hegység melódiái. 1. rész.

Az első zenészek Észak-Amerikában a kontinens őslakosai voltak, akiket a köznyelv csak indiánoknak hív, holott országszerte több száz etnikai csoportból álltak, olyannyira, hogy mindegyiknek megvolt, sőt a mai napig a legtöbbjüknek ma is megvan a maga egyedi népzenei stílusa.

Az amerikai kontinens őslakos népeit nevezzük leegyszerűsítve mi is indiánoknak hagyományosan vadászó-gyűjtögető népek voltak – és sokan, különösen az Amazonas-medencében, még mindig azok. Egyes csoportjai az akvakultúrát gyakorolta, míg más népcsoportok nagymértékben a mezőgazdaságtól függtek, a földművelés, a vadászat és a gyűjtögetés keverékét gyakorolták. Egyes régiókban az őslakos népek monumentális építészeti alkotásokat, nagyszabású szervezett városokat, városállamokat, törzsfőnökségeket, államokat, királyságokat, konföderációkat és birodalmakat hoztak létre. Egyesek különböző mértékben rendelkeztek mérnöki, építészeti, matematikai, csillagászati, írásbeli, fizikai, orvosi, növénytermesztési és öntözési, geológiai, bányászati, kohászati, szobrászati és aranyműves ismeretekkel. Zenéjük igen fejlett és sokszínű volt.

Talán meglepő, de az amerikai kontinens számos részét még mindig az őslakosok lakják, néhány országban jelentős népességük él, különösen Bolíviában, Kanadában, Ecuadorban, Guatemalában, Mexikóban, Peruban, Chilében és az Egyesült Államokban is. Amerikában a mai napig legalább ezer különböző őslakos nyelvet beszélnek. Egyesek, mint például a quechuan nyelveket, az aymarat, a guaranít, a maja nyelveket és a nahuatlt. Napjainkban is több millióra teszik a bese nyelveket beszélők számát.

Sokan különböző mértékben a mai napig fenntartják az őslakos kulturális gyakorlatok különböző formáit, beleértve a vallást, a társadalmi szerveződést és a megélhetési gyakorlatokat. Mint a legtöbb kultúra, az idők során számos őslakos nép kultúrája is úgy alakult ki, hogy a hagyományos szempontok mellett a modern igényeknek is megfeleljen. Néhány őslakos nép még mindig a nyugati kultúrától viszonylag elszigetelten él, és néhányat még mindig a civilizációval nem érintkezett népek közé sorolnak.

E kultúrák közül sokaknak a zenei hagyományai mára kihaltak, bár némelyikük modern formában viszonylag élénk maradt. Erre talán a legjobb és legismertebb példa a hawaii zene.

Amerika felfedezésével a helyzet alapvetően megváltozott. A 16. századra az angol, francia és spanyol telepesek nagyarányú bevándorlása újfajta népzenét hozott magával. Ezt követte az afrikaiak rabszolgaként történő behozatala, akik magukkal hozták a saját bennszülött zenéjüket. Az afrikaiak kulturálisan ugyanolyan sokszínűek voltak, mint az amerikai őslakosok, több száz nyugat-afrikai népcsoport leszármazottai. Az amerikai zene, mint a legtöbb féltekei szomszédja, afrikai, európai és egy kis bennszülött hatás keveréke. Az ország történetében még később is nőtt az etnikai és zenei sokszínűség, ahogy az Egyesült Államok a különböző népek olvasztótégelyévé vált. A 19. században nagy számban indult meg a Kínából érkező bevándorlás, a legtöbben a nyugati parton telepedtek le. Később japán, indiai, skót, lengyel, olasz, ír, mexikói, svéd, ukrán és örmény bevándorlók is nagy számban érkeztek.

Az első jogvédett amerikai dal

Az Egyesült Államok alkotmánya alapján szerzői joggal védett első dal a The Kentucky Volunteer volt, amelyet egy angliai bevándorló, Raynor Taylor komponált, aki az Egyesült Államokban tevékenykedő első jelentős zeneszerzők egyike és az ország első évtizedének legtermékenyebb és legnevesebb zenei kiadója, Benjamin Carr nyomtatta ki.

A „The Kentucky Volunteer” kottájának egy fennmaradt példánya.

A 19. században az afroamerikaiak az amerikai polgárháborút követően felszabadultak a rabszolgaság alól. Zenéjük skót és afrikai eredetű keverék volt, az afroamerikai gospelhez hasonlóan poliritmikus és más jellegzetesen afrikai vonásokat mutatott. Népszerűek voltak a munkásdalok és a field hollerek, de a 20. században a spirituálék váltak a zenéjük alapjává.

A spirituálék (vagy néger spirituálék, ahogy akkoriban nevezték őket) a skót egyházi zenéhez hasonló szenvedélyes és földhözragadt énekhangok által uralt keresztény énekek, amelyeket afrikai és skót stílusú call-and-response formátumban adnak elő, a gyarmati Új-Anglia kórusaiban énekelt himnuszokból származó, morva, angol és holland egyházi zenén alapuló énekeket használva. Azt hihetnénk, hogy a spirituálé születési helye a déli gyapotültetvények, azonban történelmileg ezek a himnuszok a 18. század végén dél felé kezdenek dél felé terjedni az Appalachia területéről, ahol megszülettek. Csakhogy délen “újjászületnek” hiszen a himnuszok az afrikai rabszolgák zenéjével társulnak. A 19. század elején, a vallási lelkesedés nagy ébredése idején, a spirituálék elterjedtek egész délen. Egyes fehérek körében a rabszolga zene egyre népszerűbbé válik, különösen az amerikai polgárháborút követően. Ez annak köszönhető, hogy a háborúban a fekete és fehér katonák együtt harcolnak, és a háborút követően a fehérek közül sokan délen telepednek le. Ugyanakkor a háború viharában a déli rabszolgák nagy számban menekülnek északra.

A minstrel showk

A minstrel show-k rövid burleszkek és komikus entr’actek formájában jelennek meg az 1830-as évek elején az USA északkeleti államaiban és a következő évtizedben teljes értékűvé fejlődnek. 1848-ra a “fekete arcú” minstrel showk nemzeti művészeti formává váltak, lefordítva a klasszikus zenei formákat, mint például az opera, a nagyközönség számára népszerűre és könnyen fogyaszthatóra.

A 20. század fordulójára a minstrel show már csak árnyéka volt korábbi népszerűségének, azt nagyrészt a “vaudeville” váltja fel. A forma professzionális szórakoztatásként körülbelül 1910-ig marad fenn. Amatőr szinten egészen az 1960-as évekig folytatódik középiskolákban és helyi, kisvárosi színházakban.

A műfaj maradandó örökséggel és hatással bírt, és még az 1970-es évek közepén is szerepelt egy televíziós sorozatban. Általánosságban elmondható, hogy a polgárjogi mozgalom előrehaladtával és elfogadottságának növekedésével a minstrelek veszítettek népszerűségükből.

A tipikus minstrel előadás háromfelvonásos szerkezetet követett. A társulat először betáncolt a színpadra, majd tréfás viccekkel szórakoztatták a közönséget és különféle dalokat énekeltek. A második részben különféle szórakoztató, úgynevezett varieté műsorszámok következtek, köztük a szóviccekkel teli “stand up”-ok. Az utolsó felvonás egy pofonegyszerű, zenés ültetvényes jelenetből vagy egy népszerű színdarab feldolgozásából állt.

A minstrel dalokban és szkeccsekben számos alapszereplő szerepelt, a legnépszerűbb figurák természetesen a rabszolga és a fehér piperkőc voltak. Ezeket tovább osztották olyan mellékszereplőkre, mint a “mammy”, a néger párja, az öreg néger, a provokatív mulatt szajha és a fekete katona. A minstrelek azt állították, hogy dalaik és táncaik autentikusan feketék, bár a fekete hatás mértéke továbbra is vitatott. A spirituálék (az úgynevezett jubileumok) az 1870-es években kerülnek be a repertoárba, ami az első tagadhatatlanul autentikus fekete zenét jelentette, amelyet a minstrelsyben használtak.

A 19. század végére a minstrel showk elterjednek az egész Egyesült Államokban, sőt még a kontinentális Európában is. A tánczene egy afroamerikai változata, a  cakewalk szintén népszerűvé válik ebben az időszakban.

A 20. század elején ebből a stílusból alakul ki a ragtime.


Az Appalache-hegység melódiái

Appalache-hegységnek is nevezik, Észak-Amerika keleti és északkeleti részén található hegységrendszert. Az Appalacheusok először nagyjából 480 millió évvel ezelőtt, az Ordovícium-korszakban alakultak ki. Egykor az Alpokhoz és a Sziklás-hegységhez hasonló magasságot értek el, mielőtt természetes eróziónak indultak. Az Appalache-hegységlánc akadályozza a kelet-nyugati irányú utazást, mivel váltakozó gerincvonalak és völgyek sorozatát alkotja, amelyek a legtöbb kelet-nyugati irányú autópályával és vasútvonallal szemben helyezkednek el.

Az Appalache-hegység pontos határait illetően eltérőek a meghatározások. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének (USGS) meghatározása szerint az Appalache-fennsík fiziográfiai felosztása tizenhárom tartományból áll: Atlanti-parti fennsík, Kelet-Új-Fundlandi Atlanti-óceán, Tengeri Akadiai-fennsík, Tengeri síkság, Notre-Dame és Mégantic-hegység, Nyugat-Új-Fundlandi hegység, Piemont, Kék gerinc, Völgy és gerinc, Saint Lawrence-völgy, Appalache-fennsík és Új-Anglia tartomány. Az Appalacheusok nem foglalják magukban az Adirondack-hegységet, amely egy különálló és növekvő hegység, amely a Kanadai Pajzs része, és a Grenville-i Orogenitáshoz tartozik.

Az Appalachiába érkező első bevándorlók Angliából, a skót alföldről és Ulsterből származnak. Sokak ősei az „ulsteri skótok” voltak, akik Dél-Skócia és Észak-Anglia egyes részeiről származta, beleértve Cumberlandet is, és magukkal hozták e régiók zenei hagyományait, amelyek elsősorban angol és skót balladákból álltak, amelyek lényegében kíséret nélküli elbeszélések voltak, valamint tánczenéből, például a hegedűvel kísért « reelek »-ből álltak. A « reel » jól táncolható, gyors ütemű skót zene.

Az Appalachiában kialakuló zenében a hegedű meghatározó szerepet játszik. Számos appalache-i hegedűdallam Írország és Skócia gael nyelvű régióiból származik, például a „Lord MacDonald’s Reel„-en alapuló „Leather Britches„, amely a 18. században az egész Brit Birodalomban nagyon népszerű és nem közvetlenül a gael területekről érkezik Appalache-ba. A 18. századi skót hegedűs, Niel Gow stílusa alapvetően meghatározza a kialakuló appalachiai tánczenét. Ez egy egy erőteljes és ritmikus, rövid vonó fűrészütéses technika ami az appalache-i hegedülés alapjává válik.Az egyházi zene hatásai

A korai brit bevándorlók a templomi éneklésnek egy olyan formáját is magukkal hozzák, amelyet „lining out” vagy „calling out” néven emlegetnek, és amelyben egy személy elénekli egy zsoltár vagy himnusz egy sorát, a gyülekezet többi tagja pedig válaszol. Ez a fajta gyülekezeti éneklés elterjed az egész gyarmati Amerikában, ma már nagyrészt a Délnyugat-Virginia, Nyugat-Virginia déli része és Kentucky keleti része hegyvidékein található régi baptista templomokra korlátozódik. Ez megdönti azt az állítást, hogy a gospel felelgetős formája Afrikából származna. A fekete rabszolgákat térítők terjesztik el ezt az eredetileg brit egyházi éneklési formát, ami ezt követően a néger spirituálé, a fekete gyülekezeti forma alapjává válik.

Az Appalache-balladák nagy része is angol, skót eredetű, mint például a „Pretty Saro„, a „The Cuckoo„, a „Pretty Polly” és a „Matty Groves” . Ezek a dalok az angol balladahagyományból származnak, és ismert előzményekkel rendelkeznek. Más, az Appalachiában népszerű dalok, mint például a „Young Hunting„, a „Lord Randal” és a „Barbara Allen” alföldi skót gyökerekkel rendelkeznek. Ezek közül sok a híres Child balladák változata, amelyeket Francis James Child gyűjtött össze a XIX. században. A „Cumberland Gap” című táncdallam talán a „Bonnie George Campbell” című skót balladát kísérő dallamból származik.

Cecil Sharp zenetudós szerint az Appalachia balladái, beleértve a dallamaikat is, általában leginkább Észak-Anglia, vagy inkább Skócia alföldi, mint felföldi balladáihoz hasonlítanak, mint ahhoz az országhoz, ahonnan a nép eredetileg kivándorolt. Ugyanis az appalache-i dallamok sokkal inkább hasonlítanak a szokásos angol népi dallamokra, mint a gaelül beszélő felföldiekére.

(Folyt. köv.)


[There are no radio stations in the database]

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás